وزارت دفاع آماده تجهیز نیروی انتظامی به بهترین محصولات دفاعی است

رکنا: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی بیانیه‌ای تاکید کرد: بخش اعظمی امنیت و نظم کشور، حاصل رشادت‌های بزرگ مردان نیروی انتظامی است.