مشروب مرگ به شیراز رسید

حوادث رکنا: مدیر کل پزشکی قانونی استان فارس گفت: بر اثر مصرف الکل ۲ نفر در شیراز جان باختند.