عبور از تحریم ها با مدیریت جهادی و بازگشت به فضای دوران دفاع مقدس

عزیزان ما در جهاد سازندگی بیش از ۵۴۰ هزار رزمنده داوطلب را رهسپار جبهه ها و بیش از سه هزار و ۳۰۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کردند و همچنین بیش از ۲۳ هزار جانباز و ۱۳۰۰ آزاده تقدیم نمودند.