ظریف: در سیاست، «هرگز» وجود ندارد

وزیر خارجه کشورمان در مورد اینکه آیا با ترامپ یا اعضای دولت او دیدار خواهد کرد یا نه گفت: در سیاست ، هرگز نباید گفت «هرگز». اما من معتقدم که نیاز به تغییرات جدی در این دولت وجود دارد.