بوسه رهبر انقلاب بر پیراهن شهید ۴ ساله حادثه تروریستی اهواز +تصاویر

رکنا: پیراهن عزای طه اقدامی شهید چهارساله حادثه تروریستی اهواز که از طرف پدر این شهید به رهبر انقلاب اهدا شده بود، به دست رهبر انقلاب رسید.