اتوبوس مسافربری در خیابان رجایی آتش گرفت +تصاویر

صبح امروز یکدستگاه اتوبوس مسافربری در خیابان شهید رجایی آتش گرفت.این حادثه مورد مصدوم و فوتی نداشت و راننده اتوبوس نیز قبل از شعله ور شدن کامل اتوبوس از خودرو خارج و در جای امن حاضر شده بود.